ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (M.Sc.)

 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ CAD/CAM

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΟΔΗΓΟΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

eCLASS

ΔΡΑΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Πρόγραμμα Σπουδών 2 Κατευθύνσεων

Περίοδος Α

Περίοδος B

Βασικά Μαθήματα

> Δημιουργικός Σχεδιασμός Προϊόντων

  Conceptual Product Design

> Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ

  Computer Aided Design

> Επιλογή Υλικών και Διεργασιών Παραγωγής

  Material and Manufacturing Process      Selection

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Προϊοντων

> Έρευνα Αγοράς και ικανοποίηση πελατών

  Marketing Research and Customer

  Satisfaction

> Σχεδιασμός Προϊόντων

  Product Design

Κατεύθυνση: Συστήματα CAD/CAM

> Προγραμματισμός εργαλειομηχανών

  με τη βοήθεια Η/Υ

  Computer Aided Manufacturing - CAM

> Προγραμματισμός Η/Υ για Μηχανικούς

  Computer programming for Engineers

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Προϊοντων

> Έρευνα Αγοράς και ικανοποίηση πελατών

  Marketing Research and Customer

  Satisfaction

> Σχεδιασμός Προϊόντων

  Product Design

Βασικά Μαθήματα

> Προηγμένος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ

  Advanced Computer Aided Design

> Ανάστροφή Μηχανική και Πρωτοτυποποίηση

  Reverse Engineering and Prototyping

> Διαδραστικός Σχεδιασμός

  Interaction Design

Κατεύθυνση: Συστήματα CAD/CAM

> Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ

     Special Topics in Computer Aided            Manufacturing

> Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ

  Special Topics in Computer Aided            Engineering

Κατεύθυνση: Σχεδιασμός Προϊοντων

> Διαχείρηση Επιχειρησιακών Πόρων

  ERP - Enterprise Resource Planning

> Ολιστικός Σχεδιασμός Προϊόντων

  Holistic Product Design

Περίοδος Γ: Διπλωματική Εργασία

Στιγμές 2014 - 2019

uowm.gif
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ