ΣΠΟΥΔΕΣ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στο Σχεδιασμό Προϊόντων και Συστημάτων

Β Εξάμηνο

Βασικά Μαθήματα 

Προχωρημένος Σχεδιασμός με τη βοήθεια Η/Υ

Advanced Computer Aided Design

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή  των μεταπτυχιακών φοιτητών σε προχωρημένες έννοιες  σχεδιασμού προϊόντων με τη βοήθεια Η/Υ.

Οι φοιτητές εισάγονται στις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας συστημάτων CAD στην διαδικασία δημιουργίας νέων προϊόντων. Παρουσιάζονται σύγχρονες τεχνικές και εργαλεία αναπαράστασης και επεξεργασίας που χρησιμοποιούνται σε σύγχρονα λογισμικά CAD. Επίσης παρουσιάζονται συστήματα διαχείρισης και δημιουργίας ποιοτικά αναβαθμισμένων προϊόντων.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει ασκήσεις  σχεδίασης και επεξεργασίας τρισδιάστατων (3D) σύνθετων προϊόντων με στερεά και επιφανειακά μοντέλα, με τη χρήση κατάλληλων εμπορικών CAD λογισμικών.

Ανάστροφη Μηχανική και Πρωτοτυποποίηση

Reverse Engineering and Prototyping

Το μάθημα περιλαμβάνει διάφορες τεχνολογίες 3D σάρωσης αντικειμένων, την επεξεργασία νέφους σημείων και τη δημιουργία αρχείων εξόδου για περεταίρω χρήση. Επίσης δίνεται έμφαση στη δυνατότητα δημιουργίας πρωτοτύπων προϊόντων με διάφορες τεχνικές.

Περιλαμβάνονται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σειρά πρακτικών ασκήσεων και εργασιών.

Διαδραστικός Σχεδιασμός Προϊόντων

Interaction Design

 

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή  των μεταπτυχιακών φοιτητών στην  διαδικασία και τις μεθόδους σχεδιασμού εύχρηστων και λειτουργικών διαδραστικών προϊόντων και συστημάτων, δηλαδή προϊόντων και συστημάτων που αλληλεπιδρούν με τους χρήστες τους.

Η διαδραστική σχεδίαση αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της διάρκειας κατανόησης και αύξηση της ορθότητας και αποδοτικότητας της λειτουργίας προϊόντων και συστημάτων, χωρίς μείωση των απαιτήσεων. Βασίζεται στις αρχές του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού που εφαρμόζονται για το σχεδιασμό προϊόντων και την επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή.

Οι φοιτητές εισάγονται στα θεωρητικά μοντέλα που αφορούν τη συμπεριφορά του ανθρώπου όταν αλληλεπιδρά με το περιβάλλον του ώστε να επιτελέσει τους στόχους του, στις αρχές σχεδίασης και ευχρηστίας διαδραστικών συστημάτων, στις  τεχνολογίες, μεθόδους και εργαλεία για τη σχεδίαση και ανάπτυξη διαδραστικών συστημάτων και στην αξιολόγηση διαδραστικών συστημάτων.

Κατεύθυνση CAD/CAM

Ειδικά θέματα προγραμματισμού εργαλειομηχανών με τη βοήθεια Η/Υ

Special Topics in Computer Aided Manufacturing

Το μάθημα επικεντρώνεται στην χρήση προηγμένων τεχνικών προγραμματισμού και ελέγχου εργαλειομηχανών, που περιλαμβάνουν προγραμματιζόμενους λογικούς ελεγκτές (PLC) καθώς και συστήματα εποπτικού ελέγχου (SCADA). Έχει ως σκοπό να αναδείξει προχωρημένες αρχές ελέγχου και εφαρμογής των τεχνολογιών αυτών και να παρουσιάσει τρόπους προγραμματισμού για την επίλυση σύνθετων προβλημάτων με τη βοήθεια προηγμένων τεχνικών.

Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων χρησιμοποιούνται βιομηχανικά δίκτυα επικοινωνίας (Profibus, Industrial Ethernet, Profinet) τα οποία και παραμετροποιούνται ώστε να υπάρχει επικοινωνία των PLC με τρίτες συσκευές. Οι εκπαιδευόμενοι δημιουργούν τα δικά τους προγράμματα εποπτικού ελέγχου για τον έλεγχο συστημάτων αυτοματισμού χρησιμοποιώντας είτε τυποποιημένα SCADA της αγοράς, είτε αναπτύσσοντας τις δικές τους διεπαφές, με τη διαμεσολάβηση ή και μη, OPC Server για την επικοινωνία με τα δεδομένα του ελεγκτή.

Ειδικά θέματα τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια Η/Υ

Special Topics in Computer Aided Engineering

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος είναι η εισαγωγή των μεταπτυχιακών φοιτητών στις διαδικασίες και τις μεθόδους της τεχνικής ανάλυσης με τη βοήθεια ΗΥ.
Οι φοιτητές αποκτούν εμπειρίες σε μια σειρά ειδικών θεμάτων που βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας. Προγραμματίζουν σύστημα CAD με στόχο τη δημιουργία εφαρμογών που βελτιώνουν τους χρόνους σχεδιασμού σε μεγάλο βαθμό ή ολοκληρώνουν διεργασίες που απαιτούν πολύ χρόνο και πολλαπλές δεξιότητες από τους χειριστές CAD. Σχεδιάζουν και αναλύουν με εργαλεία αειφόρου σχεδιασμού προϊόντα με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των απαιτούμενων πόρων, πολύ νωρίς κατά τη φάση του σχεδιασμού ενός προϊόντος. Επίσης σχεδιάζουν και αναλύουν προϊόντα και κατασκευές με τη βοήθεια αναλυτικών εργαλείων (π.χ. μέθοδος πεπερασμένων στοιχείων, καλούπια πλαστικών).
Το εργαστήριο του μαθήματος αποτελείται από πρακτικές ασκήσεις που βελτιώνουν τις δεξιότητες των φοιτητών σε αυτές τις ενότητες με τη χρήση κατάλληλου εμπορικού CAD/CAE λογισμικού.

Κατεύθυνση Product Design

Διαχείριση Επιχειρησιακών Πόρων

ERP - Enterprise Resource Planning

Ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP). Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διαχείρισης των επιχειρηματικών πόρων. Υποσυστήματα παρακολούθησης και κοστολόγησης παραγωγής, προγραμματισμού πόρων και αποθεμάτων, διοίκησης αποθηκών, διαχείρισης ροής αποθεμάτων και διανομών (Warehouse Management, Logistics and Distribution) και διαχείρισης προμηθειών.

Προχωρημένος Σχεδιασμός Προϊόντων

Holistic Product Design

Συνδυάζονται οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτήθηκαν σε όλα τις θεματικές ενότητες με σκοπό την ανάπτυξη καινοτόμων και πρωτοποριακών προϊόντων. Εμπεριέχονται ο πειραματισμός με στόχο την εξέλιξη προϊόντων που σχετίζονται με νέες τεχνολογίες και τις καλές τέχνες.

Περιλαμβάνονται τόσο το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σειρά πρακτικών ασκήσεων και εργασιών.